Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/96

POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS

(MRL 198 § 2 mom.)

 

 

Kunnanhallitus antaa alla mainitun poikkeamishakemusta koskevan päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Poikkeamispäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävänä Tyrnävän kunnan palvelupiste Sentraalissa.

 

Päätöksen antopäivä:   31.8.2023

 

Rakennuspaikka (kylä, tila ja RN:o): Kirkonkylä, Rinkkala RN:o 52:8

 

 Haetaan poikkeamislupaa yleiskaavamääräyksestä kiinteistöllä 859-401-52-8 olevalle vapaa-ajan rakennukselle ja sen muuttamiselle asuinrakennukseksi.

 

 Vapaa-ajan rakennus sijaitsee Kylmäläntien varressa, osoitteessa Kylmäläntie 125. Alueella on voimassa Oulun Seudun YK 2020.

 

 

Päätös:   Hyväksytty kunnanhallitus 28.8.2023 § 174

________________________________________________________________________

 

Tämä päätös on julkipantu Tyrnävän kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

1.9. - 2.10.2023 väliseksi ajaksi.

 

Todistaa:

 

 

Sara Kämäräinen

Ilmoitustaulunhoitaja
________________________________________________________________________

 

Muutoksenhaku:

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Faksi: 029 56 42841

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

 

Valituskirjelmän sisältö yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Julkaistu: 01.09.2023