Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/45

SUUNNITTELUTARVERATKAISUA KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS

(MRL 198 § 2 mom.)

 

 

Kunnanhallitus antaa alla mainitun poikkeamishakemusta koskevan päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Suunnittelutarveratkaisua koskevat asiakirjat ovat nähtävänä Tyrnävän kunnan palvelupiste Sentraalissa.

 

Päätöksen antopäivä:   8.5.2024

 

Rakennuspaikka (kylä, tila ja RN:o): Kirkonkylä, Purola 859:401:71:39

 

  Haetaan suunnittelutarveratkaisua kiinteistön 859-401-71-39 määräalalle rakentaa kolme teräsrakenteista perunavarastoa, sekä toimistotilat ja erillinen autosuoja. Kokonaisala 5567 m2. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kaksi etelänpuolimmaista hallia sekä toimistotilat ja autosuoja. Toinen vaihe aloitetaan ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen vuonna 2026. Vaihtoehtoisesti haetaan suunnittelutarveratkaisua myös erilliselle toimistorakennukselle 220 ka-m2, joka sijoittuisi tontin eteläpuolelle.

  

Päätös:   Hyväksytty kunnanhallitus 29.4.2024 § 94

________________________________________________________________________

 

Tämä päätös on julkipantu Tyrnävän kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

7.5. - 7.6.2024 väliseksi ajaksi.

 

Todistaa:

 

 

Sara Kämäräinen

Ilmoitustaulunhoitaja
________________________________________________________________________

 

Muutoksenhaku:

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Faksi: 029 56 42841

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

 

Valituskirjelmän sisältö yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Julkaistu: 07.05.2024