Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 196 

Kunnan tilojen vuokraus 2022

 

Kunnanhallitus 05.09.2022 § 196  

73/10.03.02.00/2022  

 Asian aiempi käsittely:

 

Asianumero: 51/671/2020

Kunnanhallitus 16.3.2020 § 54

Kunnanhallitus 2.11.2020 § 267

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 295

 

KUNNAN TILOJEN VUOKRAUS, HINNASTO SEKÄ VUOKRAUSEHDOT 1.1.2021 ALKAEN

 

51/671/2020

 

KHALL § 54 Valmistelu: Kiinteistöpäällikkö Matti Mannonen,

 p. 050 430 9239

 

 Tyrnävällä on ollut kirjava käytäntö kunnan kiinteistöjen ti­lo­jen käytöstä. On ollut epäselvää, että kuka vuokraa tiloja, ket­kä maksavat käytöstä ja keiltä ei peritä vuokraa.

 

 On haluttu yhtenäiset pelisäännöt kaikille käyttäjille. Tilojen vuok­rauk­sen pääperiaatteita, käyttäjäryhmiä, vuok­raus­eh­to­ja sekä hintoja on valmisteltu työryhmissä.

 

 Varattavissa ja vuokrattavissa olevat kunnan tilat on jaettu ko­kous- ja koulutustiloihin sekä liikunta- ja kuntoilutiloihin.

 

 Kokous- ja koulutustilojen osalta tilojen käyttäjät on jaettu kol­meen käyttäjäryhmään. Käyttäjäryhmät esitetty erillisellä liit­teel­lä.

 

 Liikunta- ja kuntoilutilojen osalta tilojen käyttäjät on jaettu kah­teen käyttäjäryhmään. Käyttäjäryhmät esitetty erillisellä liit­teel­lä.

 

 Aluksi tilojen varaus sekä laskutus hoidetaan manuaalisesti sent­raa­lin kautta, mutta kun sähköinen tilanvaraus ohjelma saa­daan käyttöön, niin sekä varaus, maksu sekä laskutus hoi­tu­vat sähköisesti. Sähköinen tilanvarausjärjestelmä ote­taan käyttöön vaiheittain. Ensivaiheessa ovat kiinteistöt, jois­sa meillä on olemassa oleva sähköinen lu­ki­tus­jär­jes­tel­mä, kuten Kuulammen koulu ja sali, Auditorio, Kivipirtti, Tem­mek­sen liikuntahalli, Murron koulu ja sali, Kunnantalo.

 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kiin­teis­­pääl­li­kön esityksen kunnan omistamien tai hallinnoimien tilojen vuok­raa­mi­ses­ta, vuokraushinnoista sekä vuokrausehdoista 1.4.2020 alkaen.

 

Kunnanhallitus: Ympäristöjohtaja Aulis Kokko saapui kokoukseen klo 19.57 ja esitteli tämän pykälän.

 

 Kunnanjohtajan kokouksessa antama muutettu pää­tös­esi­tys: Siirretään jatkovalmisteluun ympäristöjohtajalle.

 

 Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

 

 Ympäristöjohtaja Aulis Kokko poistui kokouksesta klo 20.17.

 

KHALL § 267 Valmistelu: Ympäristöjohtaja Aulis Kokko, p. 050 4672045

 

 Kunnan omistamien tilojen vuokraukseen, vuok­ra­hin­noit­te­luun ja vuokrausehtoihin on tehty eri asiantuntijoiden ja toi­mi­eli­mien toivomat/edellyttämät muutokset.

 

 Vuokrattavien tilojen taulukot ja hinnoittelut liitteenä.

 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen esityksen kunnan omis­ta­mien tai hallinnoimien tilojen vuokraamisesta, vuok­raus­hin­nois­ta sekä vuokrausehdoista 1.1.2021 alkaen.

 

Kunnanhallitus: Ympäristöjohtaja Aulis Kokko saapui kokoukseen klo 18.08 ja esitteli tämän asiakohdan.

 

 Päätösesitys hyväksyttiin.

 

KHALL § 295 

 Valmistelu: Ympäristöjohtaja Aulis Kokko, p. 050 4672045

 

 Kunnan omistamien tilojen vuokraukseen, vuok­ra­hin­noit­te­luun ja vuokrausehtoihin on tehty eri asiantuntijoiden ja toi­mi­eli­mien toivomat/edellyttämät tarkennukset.

 

 Vuokrattavien tilojen taulukot ja hinnoittelut, päiväys 25.11.2020, liitteenä.

 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen esityksen kunnan omis­ta­mien tai hallinnoimien tilojen vuokraamisesta, vuok­raus­hin­nois­ta sekä vuokrausehdoista 1.1.2021 alkaen.

 

Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Hannu Komu, p. 040 544 0329

 

Kunnan tilojen vuokrahinnoista on tullut palutetta, etteivät ne ole kohtuullisia ja oikeudenmukaisia. Kunnanhallituksessa 30.11.2020 § 295 on hyväksytty vuokrahinnat ja ehdot, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2021.

 

Kunnan tilojen vuokriin tehdään liitteen mukaiset muutokset, jolla mahdollistetaan paremmin alle 18-vuotiaille järjestettävä toiminta.

Uudet hinnat astuisivat voimaan 1.1.2023.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää tehdä kunnan tilojen vuokriin liitteen mukaiset muutokset, jolla mahdollistetaan paremmin alle 18-vuotiaille järjestettävä toiminta. Uudet hinnat astuvat voimaan 1.1.2023.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: