Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 260


 

 

Henkilöstön siirtosopimus

 

Kunnanhallitus 14.11.2022 § 260  

63/03.03/2022  

 

 

Valmistelija Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Teija Eskola, p. 050 5148 673

 

Yhteistoimintaryhmässä 17.2.2022 on esitelty yh­teis­toi­min­ta-alu­een hallintosäännön, henkilöstönsiirtosuunnitelman ja hen­ki­lös­­siir­to­so­pi­muk­sen luonnokset. Yhteistoimintaneuvottelussa 9.9.2022 on käyty läpi ajantasainen listaus siirtyvästä henkilöstöstä, sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttaminen tulevalle sote-alueelle, liikkeen luovutus ja henkilöstön siirtyminen tulevalle sote-alueelle sekä hyvinvointialueen henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojen ylläpito.

 

Hyvinvointialueelta on saatu lopullinen henkilöstön siirtosopimus käsiteltäväksi luovuttavan organisaation päätöksentekoelimissä. Hallintosäännön mukaisesti päätöksen tekee kunnanhallitus. Pääluottamusmiehet ovat saaneet henkilöstön siirtosopimuksen sähköpostitse ja hyväksyneet sopimuksen käsiteltäväksi kunnanhallituksessa.

 

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1. momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. Tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy sen hyvinvointialueen palvelukseen, jolla on tuottamisvastuu niistä tehtävistä, joissa asianomainen henkilö on ollut ennen siirtymistä.

 

Hyvinvointialue perustaa toiminnan kannalta tarpeelliset virat niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Henkilöt luovuttavista organisaatioista siirtyvät automaattisesti ilman hakumenettelyä virkoihin, joiden kelpoisuusvaatimukset he täyttävät ja joita voidaan pitää heille sopivina.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Tyrnävän kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen välisen henkilöstön siirtosopimuksen ja sen liitteenä olevan henkilöstölistauksen.  

 

Päätös Pasi Kauppi ilmoitti olevansa esteellinen, osallisuusjäävi, ja poistui kokouksesta klo 19.11 ennen asian käsittelyn aloittamista.

Kaupin tilalle pöytäkirjantarkastajaksi, tämän asiakohdan ajaksi, valittiin Heikki Patala.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kauppi palasi kokoukseen klo 19.12 asian käsittelyn ja päättämisen jälkeen.

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: