<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Yksityisteiden pöytäkirjojen nähtävilläolo]]><![CDATA[Koulunkäynninohjaajan sijaisuus / Kuulammen koulu]]><![CDATA[Määräaikainen koulunkäynninohjaaja / Kuulammen koulu]]><![CDATA[Luokanopettajan virka / Kirkkomännikön koulu]]><![CDATA[Määräaikainen matematiikan, fysiikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja / Kuulammen koulu]]><![CDATA[Koulunkäynninohjaajan toimi (JOPO) / Kuulammen koulu]]><![CDATA[Äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja / Kuulammen koulu]]><![CDATA[Biologian ja maantiedon lehtorin virka / Kuulammen koulu]]><![CDATA[Europarlamenttivaalit 2024]]><![CDATA[Rakennuslupapäätökset § 24-27]]><![CDATA[Määräaikainen perhepäivähoitajan tehtävä (2 kpl)]]><![CDATA[Perhepäivähoitajan toimi]]><![CDATA[Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävä (6 kpl)]]><![CDATA[Määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä (4 kpl)]]><![CDATA[Varhaiskasvatuksen opettajan toimi (5 kpl)]]><![CDATA[Rakennuslupapäätökset § 21-22]]><![CDATA[Maa-aineslupahakemus, VRJ Pohjois-Suomi Oy, Ketuntörmä, Ojakylä, Tyrnävä]]><![CDATA[Kuulutus, YSL:n 115 a §:n mukainen ilmoitus eläinsuojasta]]><![CDATA[Kuulutus Tyrnävän Vesihuolto Oy:n toiminta-alueen vahvistaminen]]><![CDATA[Kuljetusliike V. Alasuutari Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Kolmikannan louhos, Tyrnävä]]><![CDATA[Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäväksi tulvariskialueiksi]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta]]>