Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 191


 

 

Menotositteiden vastaanottajat ja hyväksyjät vuonna 2022 / Hallinto- ja kehittämisosasto

 

Kunnanhallitus 05.09.2022 § 191  

13/02.06.01.00.03/2022  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

 

Sisäisen valvonnan ohje määrää ostolaskujen hyväksymiskäytännöt sekä ohjeistaa myyntilaskujen käsittelyn ja tulojen kannon.

 

Toimielimen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä tositteet. Kirjanpitoon on toimitettava pöytäkirjanote hyväksyjistä ja vastaanottajista. Tavaran, työsuorituksen tai muun palveluksen perusteena olevat tositteet hyväksytään pääosin sähköisessä järjestelmässä. (Sisäisenvalvonnan ohje 6.1.)

 

Kunnanhallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa seuraavasti: "Lautakunta tai muu viranomainen määrää vuosittain ne henkilöt, jotka hyväksyvät kunkin talousarvioalueen menot ja tulot." Muun muassa äkillisten henkilöstövaihdosten, sairauslomien tai muiden poissaolosyiden johdosta saattaa tulla tilanteita, että päätäntäoikeus hyväksymisoikeuksista annetaan myös johtavalle viranhaltijalle.

 

Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelu on saatu. Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaan otetuksi, tositteessa on oikea tiliöinti, oikea toimittajatieto sekä oikea arvonlisäverokoodi. Hyväksyjä vastaa myös siitä, ettei käytettävissä olevaa määrärahaa ylitetä. Ostolaskujen käsittelijöiden tulee toimia niin, ettei kunnalle aiheudu viivästyskorkoja laskujen käsittelyn takia.

 

Kukin hallintokunta on omalta osaltaan vastuussa kunnan maksuvalmiuden hoidosta. Tämä edellyttää tulojen laskuttamista ja perimistä viivytyksettä. Maksumuistutus lähetetään kahden viikon kuluessa siitä kun lasku on erääntynyt. Laskutuksen tulee perustua päätöksiin ja sopimuksiin.

 

Tulot pitää hyväksyä samoin periaattein kuin menot. Hyväksyjä varmistaa hyväksymismerkinnällään tulo- ja kirjausperusteen oikeellisuuden. Hyväksymismerkintä voidaan tehdä laskutuksen toimeksiantolomakkeelle, laskutusluetteloon tai tiliöintimerkintään. (Sisäisen valvonnan ohje 6.2.)

 

Hallinto- ja kehittämisosaston tulot hyväksyy ao. tulosalueen/ - yksikön hyväksyjä (sama kuin menojen hyväksyjä).

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja kehittämisosaston laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät 6.9.2022 lukien esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi talous- ja hallintojohtajalle annetaan oikeus myöntää tarpeellisille katsomilleen viranhaltijoille, enintään 30 päivän ajaksi, oikeus vastaanottaa tai hyväksyä hallinto- ja kehittämisosaston laskujen tositteet. 

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: