Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 190


 

 

Hallinto- ja kehittämisosaston osastopäällikön sijaisen nimeäminen

 

Kunnanhallitus 05.09.2022 § 190  

21/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

 

Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kullekin osastolle johtavista viranhaltijoista osastopäällikön ja hänen sijaisensa sekä kunnanjohtajan sijaisen (hallintosääntö 6 §).

 

Kunnanhallitus on 16.8.2021 §250 valinnut hallinto- ja kehittämisosaston osastopäällikön sijaiseksi asiahallintavastaava Jaana Kosken. Hänen irtisanouduttua virastaan valitsee hallitus uuden osastopäällikön sijaisen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus valitsee jäljellä olevalle toimikaudekseen hallinto- ja kehittämisosastolle osastopäällikön sijaiseksi asiahallintavastaava Kati Yoshizawan.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: