Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 143


 

 

Eropyyntö luottamustehtävistä / Saikkonen

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 143  

191/00.00.01.02/2023  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen p. 040 4868 300.

 

 Miska Saikkonen on 26.5.2023 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut pyytävänsä eroa Tyrnävän kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi.

 

 Saikkonen on valittu valtuuston jäseneksi, sivistyslautakunnan jäseneksi ja tarkastuslautakunnan varajäseneksi.

 

 Kuntalain 71§ mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö jonka kotikunta kyseinen kunta on.

 

 Sen jälkeen kun henkilö on valittu luottamustoimeen, hän voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Eron myöntää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetulle ja varavaltuutetulle, jotka valitaan vaaleissa, eron myöntää valtuusto (Kuntalaki 70 §).

 

 Kuntalain 14§ mukaan valtuusto päättää jäsenten valitsemisesta toimielimiin.

 

 Kuntalain 17§ mukaan eronneen valtuutetun tilalle valtuuston puheenjohtaja kutsuu jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

 

 Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia (Kuntalaki 33§).

 

 Hallintosäännön 8 §:n mukaan sivistyslautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 

 Hallintosäännön 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja ja varajäsenten valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

 

 Valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

 Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

 Lautakunnan vaalissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Sekä naisia että miehiä on oltava varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. (Lautakunnan jäseniä on 9, joten naisia ja miehiä vähintään 4).

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus:
1) esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Miska Saikkosen eropyynnön ja hänelle myönnetään ero kunnanvaltuuston jäsenyydestä, sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä,
2) esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Miska Saikkosen tilalle kunnanvaltuuston jäseneksi varavaltuutettu Helena Herralan jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
3) esittää kunnanvaltuustolle, että se pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Helena Herralan tilalle,
4) esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee sivistyslautakunnan jäsenen Miska Saikkosen tilalle ja
5) esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan varajäsenen Miska Saikkosen tilalle 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: