Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 144


 

 

Eropyyntö luottamustehtävästä / Kääriäinen

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 144  

195/00.00.01.02/2023  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

 

Timo Kääriäinen on pyytänyt eroa sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä 31.7.2023 alkaen.

 

Kuntalain 71§ mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on

henkilö jonka kotikunta kyseinen kunta on.

 

Sen jälkeen kun henkilö on valittu luottamustoimeen, hän voi erota

pätevästä syystä kesken toimikauden. Eron myöntää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetulle ja varavaltuutetulle, jotka valitaan vaaleissa, eron myöntää valtuusto (Kuntalaki 70 §).

 

Kuntalain 14§ mukaan valtuusto päättää jäsenten valitsemisesta toimielimiin.

 

Hallintosäännön 8 §:n mukaan sivistyslautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtävä alueellatoimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Lautakunnan vaalissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Sekä naisia että miehiä on oltava varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. (Lautakunnan jäseniä on 9, joten naisia ja miehiä vähintään 4).

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus: 
1) esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Timo Kääriäisen eropyynnön ja hänelle myönnetään ero sivistyslautakunnan varajäsenyydestä 31.7.2023 alkaen ja
2) esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee sivistyslautakuntaan varajäsenen Timo Kääriäisen tilalle 1.8.2023 alkaen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: