Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 136


 

 

Meidän kylien yhteistyösopimus Markkuu, Murto ja Temmes

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 136  

203/00.01.05/2023  

 

 

Valmistelija Kehittämispäällikkö Janna Kumpula, p.040 162 6149

 

Tyrnävän kunnanvaltuusto ja valtakunnallisena vuoden kylänä 2020 palkitun Markkuun Markkuun Seudun kyläyhdistys ry antoivat 9.12.2020 yhteisen julkilausuman kylien kehittämisestä. Vuoden 2021 kuluessa Tyrnävän kunta ja Markkuun Seudun kyläyhdistys valmistelivat Tyrnävän kylien yhteistyömallia tukemaan kylien palveluiden säilyttämistä ja kehittämistä. Ensivaiheessa Markkuun kylällä toteutettavaa yhteistyömalli on tarkoitus ottaa käyttöön jatkossa myös muilla Tyrnävän kylillä. Kunnanhallitus hyväksyi 29.11.2021 § 362 Tyrnävän kylien yhteistyömallin rungon ja toimintamallin toteutettavaksi Tyrnävän kunnan ja Tyrnävällä toimivien kyläyhdistysten ja -toimijoiden kesken.

 

Yhteistyömalli toteutetaan Meidän kylien yhteistyösopimuksena. Se on luonteeltaan vuosittain päivitettävä pitkän aikavälin toimintasuunnitelma kyläkohtaisista kehittämistavoitteista. Yhteistyösopimus laaditaan yhteistyössä kunnan ja kyläyhdistyksen kanssa ja sitä päivitetään vuosittain. Kunnanhallitus seuraa kylien yhteistyösopimusten etenemistä ja siitä tiedotetaan valtuustoa.

 

Markkuun seudun kyläyhdistyksen kanssa on laadittu meidän kylien yhteistyösopimuksen päivitys (liitteenä). Murron kylätoimikunnan kanssa on laadittu meidän kylien yhteistyösopimus (liitteenä). Temmeksen yhdistysten kanssa on laadittu meidän kylien yhteistyösopimus (liitteenä). Markkuun vuoden 2022 yhteistyösopimuksen toteutuminen sekä nyt laaditut päivitys ja uudet sopimukset esitellään kokouksessa.

 

Liitteet: Meidän kylien yhteistyösopimus Markkuu 2023

Meidän kylien yhteistyösopimus Murto 2023

Meidän kylien yhteistyösopimus Temmes 2023

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Meidän kylien yhteistyösopimusten Markkuu, Murto ja Temmes vuoden 2023 -toteutukset ja esittää valtuustolle tiedoksi valmistellut sopimukset sekä vuoden 2022 Markkuun yhteistyösopimuksen toteutumisen.

 

Päätös Hannele Heikkilä-Tuomaala ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta klo 18.04 ennen asian käsittelyn aloittamista.

Kehittämispäällikkö Janna Kumpula oli läsnä kokouksessa klo 18.04-18.55 ja esitteli asian.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Heikkilä-Tuomaala palasi kokoukseen klo 19.00 asian käsittelyn ja päättämisen jälkeen.

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: