Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 137 

 

Lentoliikenteen kehittämishankkeeseen osallistuminen

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 137  

198/00.01.05/2023  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

 

Lentoliikenne on Oulun alueen liike-elämän, matkailun ja saavutettavuuden kannalta erittäin tärkeä liikennemuoto. Oulun seudulla toimii saavutettavuuden aluetyöryhmä, johon kuuluu alueen saavutettavuustyön kannalta keskeisiä toimijoita. Ryhmä on mm. jakanut tietoa ja tehnyt analyysiä lentoliikenteen kehittämisestä ja lisäämisestä. Yhteydenpito suoraan lentoyhtiöihin on tapahtunut pääasiassa BusinessOulun ja Oulun matkailu OY:n kautta. Keskeisenä tavoitteena on saada suorien kansainvälisten yhteyksien kautta matkailijoita Oulun seudulle. Tällä on merkittävä vaikutus aluetaloudelle. Toinen tärkeä tavoite on vahvistaa Oulu-Helsinki välin kapasiteettia ja palauttaa kilpailu reitille. Uudet yhteydet myös edistävät alueen yritysten toimintamahdollisuuksia ja kasvua sekä lisäävät alueen ihmisten matkailumahdollisuuksia.

 

Oulun seudulla on paljon mahdollisuuksia kansainvälisen matkailun lisäämiseen. Alueella on tehty keväällä matkailun kokonaissuunnitelmaa, kehitetty yhdessä yrittäjien kanssa matkailutuotteita ja lisätty markkinointia.  Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi 2026 on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda pysyviä matkailutuotteita ja -virtoja. Lisäksi alueen elinkeinoelämä hyötyy mahdollisimman monipuolisista lentoyhteyksistä. Nämä kaikki elementit antavat lentoyhteyksien kehittämiselle hyvät lähtökohdat.

 

Lentoyhteyksien rakentaminen vaatii suunnitelmallista työtä sekä resursseja markkinointiin. Monet Suomen kaupungit ja kaupunkiseudut ovat tehneet ja tekevät pitkäjänteisesti työtä ja kohdistaneet resursseja merkittävästi uusiin lentoyhteyksiin, markkinointiin ja yhteyksien ylläpitämiseen.

 

Nyt käsittelyssä olevan kehittämishankkeen avulla myös Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla on tavoitteena mahdollistaa resurssit lentoliikenteen lisäämiseen sekä maakunnan kansainvälisen saavutettavuuden parantamiseen.

 

Tavoitteena on, että Oulun seudun kunnat sitoutuvat lentoliikenteen rahoitukseen 2 euroa asukasta kohden vuosittain Pohjois-Pohjanmaan lentoliikenteen kehittämishankkeen kautta. Rahoitukseen sitoudutaan vuosille 2024-2026, jonka jälkeen tehdään kokonaisarvio ohjelman vaikutuksesta. Tarkoitus on että hanketta laajennetaan mahdollisimman laajalle Pohjois-Pohjanmaan kuntiin. Ensi vaiheessa asiaa käsitellään Oulun seudun kuntien kesken.

 

Kehittämishanketta hallinnoidaan BusinessOulusta, joka vastaa hankkeen operatiivisesta toiminnasta, ohjauksesta ja yhteistyöstä kumppanien kanssa. Kehittämishankkeelle nimetään ohjausryhmä, johon tulee edustaja jokaisesta kunnasta. Ohjausryhmä vastaa hankkeen strategisesta ohjaamisesta. Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma käsitellään ohjausryhmän perustamiskokouksessa vuoden 2023 aikana. Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen tavoitteet, toimintasuunnitelman ja vuosiraportin. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajan toimii BusinessOulun johtaja. Hankkeen tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan vuosittain.

 

Liitteet:

- Esitys lentoliikenteen kehittämiseksi ja lentoliikennehankkeeseen osallistumiseen

- Maksuosuudet lentoliikenteen kehittämishankkeesta kunnittain

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Tyrnävän kunta hyväksyy lentoliikennehankkeeseen osallistumisen ja sitoutuu rahoittamaan kahdella eurolla asukasta kohden vuosittain lentoliikenteen kehittämishanketta vuosina 2024-2026 eli 13.124 eurolla vuosittain.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: