Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.02.2024/Pykälä 37


 

 

Isokankaan laittoman kaatopaikan siivoaminen, Tyrnävä

 

Kunnanhallitus 19.02.2024 § 37  

39/11.03.02.00/2024  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Hannu Komu, p. 040 544 0329

 

Oulun seudun ympäristötoimi pyytää Tyrnävän kuntaa antamaan ympäristötoimelle selvityksen, josta käy ilmi siivouksen toteuttamisen aikataulu sekä yleispiirteinen suunnitelma siivouksen toteuttamisesta.

 

Taustaa:

 

Tyrnävän kunnassa pääosin tilalla Tapionkangas (859-402-35-73/4) sijaitseva jätetäyttö on ollut mukana ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -hankkeessa.

Envineer Oy on Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta tehnyt alueella ympäristöteknisiä tutkimuksia maalis- ja kesäkuussa 2022. Envineer on laatinut 30.8.2022 päivätyn loppuraportin, jonka perusteella Pohjois Pohjanmaan ELY-keskus on 4.4.2023 antanut lausunnon. Lausunnossa ei todeta alueella PIMA asetuksen mukaista maaperän puhdistamistarvetta ja asia on siirretty roskaantumisasiana Oulun

seudun ympäristötoimen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) selvitettäväksi.

 

Ympäristötoimi on tehnyt tarkastuksen 30.5.2023 ja todennut, että roskaantuneen alueen siivoaminen on tarpeen. Ympäristötoimi on ollut yhteydessä roskaantuneen alueen maanomistajiin.

Historiatietojen perusteella roskaantumisen on arvioitu tapahtuneen 1970-1990 -luvuilla, joten nykyisen jätelain (656/2011, 149 § 6. mom) mukaan tapauksessa tulee sovellettavaksi vuoden 1978 Jätehuoltolaki. Kyseisen lain 33 § mukaan, kun roskaantumisen aiheuttajaa ei saada selville, on

kunnan puhdistettava roskaantunut alue.

 

Puhdistettavan alueen jätettä sisältävän maa-aineksen kokonaismäärä arvioidaan olevan noin 900 m3, josta jätettä on noin 50 % ja loput maa-ainesta.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Tyrnävän kunta kilpailuttaa Isokankaan laittoman kaatopaikan siivoamisen kesän 2026 aikana ja varaa määrärahat kustannusten tarkennettua vuoden 2027 talousarvioon. Kohteen siivoaminen toteutetaan kesän 2027 aikana.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.